چهار اصل اساسی و شاخص در برنامه کاری ما مورد تاکید قرار گرفته است که عبارتند از : امنیت سایت، امکانات سایت، سرعت سایت و پشتیبانی خوب. البته سیاست ها و اصل های مدیریتی ما محدود به موارد بالا نمی باشند، مسلماً برای یک وبمستر حرفه ای و یا حتی مبتدی امنیت، سرعت و آسانی کار با سایت حائز اهمیت می باشد، از این رو موبی بلاگ تمام نیاز های یک وبسمتر مبتدی و یا حرفه ای را در نظر گرفته و طبق نیاز های کاربران پیش خواهد رفت. با توجه به اهمیت موتور های جستجو در امر پیشرفت سایت های شما خدمات و امکانات بروزی در زمینه سئو در اختیار شما قرار خواهند گرفت تا بازدهی سایت شما بالاتر از حد معمولی باشد. تیم مدیریت موبی بلاگ اهمیت زیادی به تفکرات و ایده های کاربران خواهد داد، ایده های شما در صورت نیاز به سیستم اضافه خواهند شد. برنامه نویسان موبی بلاگ به صورت مستمر در حال توسعه سیستم هستند و تمام سعی خود را خواهیم کرد که رضایت شما را به ارمغان آوریم... شاید در نگاه اول موبی بلاگ پیچیده و یا سخت باشد اما با کمی تأمل می توان دریافت، کار با سایت به آسانی آب خوردن می باشد.