فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

این بلاک برای نمایش تصویر و متن درباره وبلاگ که در بخش تنظیمات وبلاگ موجود هستند بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پروفایل قرار گیرد : BLOCK
نمایش تصویر و متن درباره وبلاگ
نمایش متن درباره وبلاگ <-BlogAbout->
نمایش لینک تصویر وبلاگ <-BlogPhotoLink->
<-Edame-> PHOTO هر کدی که بجای واژه PHOTO در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که تصویری برای وبلاگ آپلود شده باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای PHOTO از کد زیر استفاده می شود : لازم به ذکر است که دو تگ <-BlogPhotoLink-> (نمایش لینک تصویر وبلاگ) و <-BlogProfileLink-> (نمایش لینک صفحه پروفایل مدیر) باید حتما در بین تگ های ذکر شده قرار بگیرند . بلاک نویسندگان